Bestyrelsen

BESTYRELSEN


Bestyrelsen træffes på tlf. 30 91 19 40. Læg en besked og der vil blive ringet tilbage.


Post til haveforeningen stiles til formanden.


NB. Adresseændringer skal meddeles til formand eller kasserer senest 14 dage efter flytning, ifølge vedtægternes § 3 stykke 3.2. Også gerne ved ændring af telefonnummer.


Dennis Olesen

Langenæs Allé 26, 4. tv

8000 Aarhus C

formand@hf1940.dk

Formand


Dennis Olesen

Anemonevej 255

Næstformand


Suzan Lykke Mikkelsen

Engblommevej 148


Kasserer


Jens Chr. Nielsen

Tulipanvej 250

Bestyrelsesmedlem


Mette Hansen

Have 200

Bestyrelsesmedlem


Ole Bøgh Sørensen