Bestyrelsen

BESTYRELSEN


Bestyrelsen træffes på tlf. 30 91 19 40. Læg en besked eller send en sms og du vil blive kontaktet hurtigst mulig.


Breve til haveforeningen stiles til formanden og lægges i postkassen, der hænger på skuret overfor fælleshuset på Syrenvej.


NB. Adresseændringer skal meddeles til formand eller kasserer senest 14 dage efter flytning, ifølge vedtægternes § 3 stykke 3.2. Også gerne ved ændring af telefonnummer.


Mail til bestyrelsen: formand@hf1940.dk


Bestyrelsen består af fem personer:

Formand


Mette Hansen

Freciavej 200

Næstformand


Tina

Begoniavej 187

Kasserer


Jens Chr. Nielsen

Tulipanvej 250

Bestyrelsesmedlem


Victor Benjamin "Nemo" Hensing

Anemonevej 170

Sekretær


Mia Fuglsang Holm

Anemonevej 172

Suppleant


Marianne

Begoniavej 185