Priser

PRISER


Årlig haveleje for 2020 til forfald pr. 1 Marts er pt. på 8,50 Kr. pr kvm grund. Renovation er inkluderet.

Afdrag på nyt vandanlæg 720,- kr. pr. have årligt.

Afdrag på kloak udgør i 2020 ..... pr. have årligt.


Vand afregner den enkelte have selv med haveforeningen.

El afregner den enkelte have selv med elværket.

Forsikring afregner man selv med forsikringsselskab.

 


Eksempel på årlig udgift:


Regnestykket kunne se således ud for en gennemsnitshave på 400 Kvm.

 


Haveleje 400 X 8,50 = 3400,-


Afdrag på vandanlæg    720,-


I alt                              4120,-Hertil kommer el- og vandforbrug, samt privat forsikring.


Dette er kun et eksempel og prisen kan derfor variere for den enkelte have.


Evt. leje af p-plads 200,- kr årlig.


Indmeldelses gebyr 200,-. Dette er et engangsgebyr som betales ved køb/overtagelse.